Ordinul 5972/2020 privind suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică în învăţământul preșcolar și preuniversitar

ORDIN Nr. 5972/2020 din 8 noiembrie 2020 pentru suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică a preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1047 din 9 noiembrie 2020

Având în vedere:
– prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă;
– Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 53/2020;
– art. 9 alin. (4) lit. c) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările ulterioare;
– Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.545/2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare,
ministrul educaţiei şi cercetării emite prezentul ordin.

ART. 1
Începând cu data de 9.11.2020 se suspendă, pentru o perioadă de 30 de zile, activităţile didactice care impun prezenţa fizică în unităţile de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial, liceal şi postliceal a preşcolarilor şi elevilor.

ART. 2
(1) Activităţile didactice pentru unităţile prevăzute la art. 1 vor fi desfăşurate în sistem on-line, conform Metodologiei-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.545/2020.
(2) În cazul în care activităţile nu pot fi desfăşurate conform prevederilor alin. (1), inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar au obligaţia să asigure resursele educaţionale pentru elevii care nu au acces la tehnologie informaţională şi internet.

ART. 3
Activităţile didactice prevăzute la art. 1 vor fi reluate cu respectarea tuturor condiţiilor de siguranţă epidemiologică şi igienă sanitară.

ART. 4
Direcţia generală învăţământ preuniversitar, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

ART. 5
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educaţiei şi cercetării,
Cristina Monica Anisie
Bucureşti, 8 noiembrie 2020.
Nr. 5.972.

Ordinul 5972/2020 privind suspendarea activităţilor care presupun prezenţa fizică în învăţământul preșcolar și preuniversitar

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *