Măsuri ale Comisiei Europene pentru un spațiu european al educației

Uniunea Europeană

La 30 septembrie 2020 a fost publicată o nouă comunicare privind spațiul european al educației, în care se stabilește calea de urmat către realizarea sa până în 2025.

Toate statele membre au interesul să folosească întregul potențial al educației și culturii pentru a crea locuri de muncă și pentru a favoriza creșterea economică și coeziunea socială, dar și pentru a-l transforma într-un mijloc prin care identitatea europeană să poată fi percepută în toată diversitatea sa.

Comisia Europeană lansează inițiative menite să creeze un spațiu european al educației. Această politică prevede ca, pe întreg teritoriul UE:

 • tinerii să-și desfășoare o parte din studii în străinătate
 • diplomele de învățământ școlar și superior să fie recunoscute în toate țările UE;
 • toți cetățenii să știe două limbi străine
 • toată lumea să aibă acces la o educație de înaltă calitate, indiferent de nivelul socioeconomic
 • cetățenii să simtă cu adevărat că sunt europeni, să fie conștienți de diversitatea Europei și de patrimoniul său cultural.

Comisia a prezentat un prim pachet de măsuri care abordează:

 • competențele-cheie pentru învățarea pe tot parcursul vieții
 • competențele digitale
 • valorile comune și o educație favorabilă incluziunii.

În Comunicarea sa intitulată „Construirea unei Europe mai puternice: rolul politicilor în domeniul tineretului, educației și culturii”, Comisia a propus un al doilea pachet de inițiative care să evidențieze rolul esențial al educației, tineretului și culturii în clădirea viitorului Europei. În același timp, arată ce face pentru a răspunde invitațiilor formulate de liderii europeni în concluziile Consiliului European din decembrie 2017.

Comunicarea descrie viziunea Comisiei privind crearea unui spațiu european al educației, combinând:

 • consolidarea programului Erasmus+
 • un cadru ambițios pentru cooperarea europeană în domeniul politicilor privind educația și formarea profesională
 • sprijinul pentru reformele din statele membre, prin intermediul Semestrului european
 • o utilizare mai bine direcționată a fondurilor europene

În aceeași comunicare, Comisia prezintă inițiativele în curs privind universitățile europene și legitimația europeană de student. Acest pachet de inițiative cuprinde și câteva propuneri de recomandări ale Consiliului, cu privire la:

 • educația și îngrijirea copiilor preșcolari
 • recunoașterea reciprocă automată a diplomelor și a perioadelor de studiu în străinătate
 • îmbunătățirea predării și învățării limbilor. 

Recomandarea Consiliului privind o abordare globală a predării și învățării limbilor a fost adoptată de miniștrii educației în cadrul reuniunii Consiliului de la Bruxelles din 22 mai 2019.

© Uniunea Europeană, 1995-2020

Măsuri ale Comisiei Europene pentru un spațiu european al educației
Tagged on:     

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *