Măsurarea impactului bibliometric al autorilor cercetători, cadre universitare și savanți