Lebăda Neagră: Impactul extrem de improbabil, de Nassim Nicholas Taleb