Consistența și validitatea propozițiilor în logica propozițională