Citirea critică a temei propuse pentru o lucrare academică