Abrevieri utilizate în publicațiile academice pentru autorii clasici și textele clasice