A apărut ediția digitală a cărții ”Geopolitica energiilor regenerabile în contextul schimbărilor climatice”

Geopolitica energiilor regenerabile în contextul schimbărilor climaticeA apărut ediția digitală a cărții ”Geopolitica energiilor regenerabile în contextul schimbărilor climatice”
Digital: EPUB (ISBN 978-606-033-767-6), Kindle (ISBN 978-606-033-768-3) PDF (ISBN 978-606-033-769-0)
MultiMedia Publishing  https://www.telework.ro/ro/e-books/geopolitica-energiilor-regenerabile-in-contextul-schimbarilor-climatice/

Schimbările climatice și inegalitatea economică sunt adesea considerate independent unele de altele. Dar nu este posibil să abordăm nici una dintre aceste provocări fără a ne angaja cu cealaltă: ele sunt indisolubil legate. Împiedicarea creșterii încălzirii globale peste 1,5 °C va necesita atingerea a 80% energie cu emisii zero până în 2030 și 100% până în 2050, iar o mare parte din aceasta ar trebui realizată prin utilizarea sporită a energiei regenerabile. Va deveni lumea mai sigură dacă energia regenerabilă va fi adoptată pe scară largă? Poate fi folosit transportul de energie electrică drept instrument de politică externă sau armă similar modului în care au fost utilizate resursele de petrol și gaze în trecut?
Transformarea energetică globală determinată de sursele regenerabile va avea implicații geopolitice semnificative. Va remodela relațiile dintre state și va duce la schimbări structurale fundamentale în economii și societate. Lumea care va ieși din tranziția la energie regenerabilă va fi foarte diferită de cea care a fost construită pe o bază de combustibili fosili. Deși amploarea și ritmul precis al transformării energetice nu pot fi prezise, impactul acesteia asupra țărilor, comunităților și companiilor va fi profund.
Țările trebuie să se pregătească pentru schimbările viitoare și să dezvolte strategii pentru a spori perspectivele unei tranziții fără probleme. Dezvoltarea energiei regenerabile poate permite o creștere compatibilă cu clima în țările cu venituri mici și medii, dar acest lucru vine și cu riscuri semnificative, inclusiv potențialul de a declanșa un blestem al resurselor cu efecte sociale, de mediu și economice negative, care au ca rezultat o creștere paradoxală încetinită.
Trăim într-o eră în care omenirea schimbă acum sistemele „naturale” la o asemenea scară încât am devenit de fapt o forță geologică.

CUPRINS:

1 Geopolitica
– 1.1 Geografia politică
– – Istorie
– – Arii de studiu
– – – Geografie politică critică
– 1.2 State de frontieră
– – Referințe
– 1.3 State tampon
– 1.4 State client
– – Controlul statelor în istorie
– – – Persia, Grecia și Roma
– – – Imperiul Otoman
– – Secolele al XIX-lea și al XX-lea
– – – Imperiul Rus
– – – Primul Imperiu Francez și Republica Franceză
– – – Imperiul Britanic
– – – Germania
– – – Statele Unite ale Americii
– – – Japonia imperială
– – – Uniunea Sovietică
– – Secolul 21
– – – Antigua si Barbuda
– – – Argentina
– – – Armenia
– – – Australia
– – – China
– – – Franţa
– – – Grecia
– – – India
– – – Iran
– – – Israel
– – – Italia
– – – Japonia
– – – Noua Zeelandă
– – – Pakistan
– – – România
– – – Rusia
– – – Arabia Saudită
– – – Elveţia
– – – Turcia
– – – Statele Unite ale Americii
– – – – Africa
– – – – Asia
– – – – Europa
– – – – Americile
– – – – Oceania
– 1.5 Politica petrolieră
– – Acorduri de cote
– – Petrolul și conflictul internațional
– – Vârful petrolului
– – Diplomația conductelor în zona Mării Caspice
– – Politica naționalizării petrolului
– – Politica combustibililor alternativi
– 1.6 Geopolitica critică
– – Idei și concepte cheie
– – – Geopolitica populară
– – – Geopolitica structurală
– – – Geopolitica formală
– – – Geopolitica practică
– – Texte cheie
– – – Apariția geopoliticii critice
– – – Texte de geopolitică critică
– 1.7 Competiția dintre SUA și China
– – Factori și dezbateri
– – Politica externă
– – Referințe
2 Schimbări climatice
– Creșterea observată a temperaturii
– Efecte
– – Mediu fizic
– – – Puncte de basculare și impacturi pe termen lung
– – Natura și viața sălbatică
– – Oamenii
– – – Alimentație și sănătate
– – – Modalități de trai
– Încălzirea globală
– – Note
– Efecte ale schimbărilor climatice
– – Efecte ale încălzirii globale
– Efectul de seră
– Adaptarea la schimbările climatice
– Etica mediului
– 2.1 Economia politică a schimbării climatice
– – Introducere
– – – Fundal
– – – Definiție
– – Contextul actual: Nevoia urgentă de economie politică
– – – Caracteristicile schimbărilor climatice
– – – Constrângeri socio-politice
– – Referințe
– 2.2 Adâncirea inegalităților din cauza schimbărilor climatice
– – Schimbările climatice și inegalitatea între țări
– – Schimbările climatice și inegalitatea în interiorul țărilor
– – Referințe
– 2.3 Motive de îngrijorări
– – Sisteme unice și amenințate
– – Frecvența și severitatea evenimentelor climatice extreme
– – Distribuția globală și echilibrul impacturilor
– – Impactul economic și ecologic total
– – Risc de tranziții ireversibile la scară largă și abrupte
– – Diagrama „Burning embers”
– – Nota
– 2.4 Posibile conflicte determinate de politicile pentru schimbările climatice
– – O tipologie de politici climatice și căi către conflicte armate
3 Energii regenerabile
– 3.1 Resurse naturale
– – Clasificare
– – – Originea
– – – Etapa de dezvoltare
– – – Regenerabilitatea/Epuizbilitatea
– – – Proprietatea
– 3.2 Rusia în sectorul energetic european
– – Istorie
– – Livrări de gaze naturale
– – – Instabilitatea aprovizionării în 2021–2022
– – Dispute și eforturi de diversificare
– – Referințe
– 3.3 Energii regenerabile
– – Prezentare generală
– – – Definiție
– – – Determinanți și beneficii
– – – Scara
– – – Utilizări
– – – – Generarea de energie electrică
– – – – Încălzire și răcire
– – – – Transport
– – Principalele tehnologii
– – – Energia solară
– – – Energia eoliană
– – – Energia hidraulică
– – – Bioenergia
– – – Energia geotermală
– – Tehnologii emergente
– – – Sistem geotermal îmbunătățit
– – – Energie marină
– – – Răcire radiativă pasivă în timpul zilei
– – – Fotosinteza artificială
– – – Radiația termică infraroșie a Pământului
– – – Alte tehnologii
– – – – Combustibili de alge
– – – – Vapori de apă
– – – – Deșeurile de culturi
– – Dezbateri
– – – Energia nucleară propusă ca energie regenerabilă
– – Geopolitica energiei regenerabile
– – Istorie
– – Referințe
4 Geopolitica energiei regenerabile: Demascarea a patru mituri emergente
– Abstract
– 1. Introducere
– 2. Concurența asupra materialelor critice
– 3. Noi blesteme de resurse
– 4. Întreruperea energiei electrice ca armă geopolitică
– 5. Securitatea cibernetică, ca risc geopolitic
– 6. Concluzii
– Referințe
5 Energiile regenerabile și geopolitica: O recenzie
– 1. Introducere
– 2. Istoria domeniului
– – 2.1. Definirea domeniului
– – 2.2. Originea literaturii
– – 2.3. Revitalizarea subiectului
– 3. Teme de bază
– – 3.1. Mai mult conflict sau mai multă pace?
– – 3.2. Învingători și învinși geopolitici
– – 3.3. Impactul asupra relațiilor dintre state
– – 3.4. Materiale critice
– – 3.5. Securitatea cibernetică
– 4. Discutie
– 5. Concluzii
– Referințe
6 Geopolitica transformării sistemelor energetice: O recenzie
– Energie și geopolitică
– Transformarea sistemului energetic
– Provocările tranzițiilor energetice ”cu mult carbon”
– – De la deficit la abundență: o nouă ordine energetică emergentă
– – Blestemul resurselor revizuit
– – Carbon nears, active blocate și dezinvestire
– – Activism, constrângeri din partea ofertei și o tranziție justă
– Provocările tranzițiilor la energiile cu conținut scăzut de carbon
– – Electrificare: interconectare și descentralizare
– – Noi modele comerciale: lanțuri de aprovizionare cu emisii scăzute de carbon
– – – Materiale critice
– – – Produse cu emisii scăzute de carbon și vectori energetici
– – Digitalizarea și securitatea cibernetică
– Concluzii: Către o geopolitică de sisteme integrate
– Referințe
7 O lume nouă – Geopolitica transformării energetice
– Introducere
– 1 Transformarea energetică globală
– – Transformarea energiei
– – Forțele schimbării
– – – I. Costul în scădere
– – – II. Poluarea și schimbările climatice
– – – III. Obiective de energie regenerabilă
– – – IV. Inovația tehnologică
– – – V. Acțiunea corporativă și a investitorilor
– – – VI. Opinia publică
– – Cum vor transforma sursele regenerabile geopolitica
– 2. Redesenarea hărții geopolitice
– – Schimbările puterii
– – – Repoziționarea statelor
– – Vulnerabilitatea exportatorilor de combustibili fosili
– – Securitate energetică pentru importatorii de combustibili fosili
– – Liderii energiei regenerabile
– – Noi actori: cetățeni, orașe și corporații
– – Noi relații între state
– – – Schimbarea alianțelor
– – Noi geografii ale comerțului
– – Regândirea politicii energetice
– – – Petrolul și gazele ca instrumente de politică externă
– – – Întreruperea energiei electrice ca armă geopolitică
– – – Blocajele în materiale critice
– – – Riscurile comerciale cu biocombustibilii
– – Energia și conflictele
– – – Reducerea conflictelor legate de petrol și gaze
– – – Securitatea cibernetică
– – – Minerale
– 3 Abordarea cauzelor principale ale stabilității geopolitice
– – Tensiuni economice și sociale
– – – Atenuarea dislocării sociale
– – – Active blocate
– Clima, apa și securitatea alimentară
– O nouă cale de dezvoltare
– Concluzie
– Referințe
8 Geopolitica transformătii energetice – Factorul hidrogen
– Cuvânt înainte
– Hidrogenul, combustibilul viitorului apropiat
– – Vremea hidrogenului curat
– Semnificația geopolitică a hidrogenului curat
– Note
– Referințe
9 Blestemul resurselor în energiile regenerabile: Un cadru pentru evaluarea riscurilor
– Abstract
– 1. Introducere
– 2. Blestemul resurselor și energia regenerabilă
– 3. Relevanța simptomelor blestemului resurselor
– Referințe
10 Riscul geopolitic ca determinant al investițiilor în energie regenerabilă
– Rezumat
– 1. Introducere
– 2. Studiul literaturii
– Referințe
11 Dincolo de Ucraina: noua geopolitică a economiei verzi
– Piețele energetice s-au transformat
– Rusia s-a decuplat, prețul mărfurilor crește
– China asertivă și ambiguă
– COVID-19 încă afectează piețele globale
– Multilateralismul
– Concluzii
Despre translator
– Nicolae Sfetcu
– Contact
Editura
– MultiMedia Publishing

A apărut ediția digitală a cărții ”Geopolitica energiilor regenerabile în contextul schimbărilor climatice”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *